Algemeen

Veiligheid!!!!

Veiligheid boven alles Dit is de eerste vuistregel, Denk aan je eigen veiligheid, maar ook aan de veiligheid van anderen Iedereen is dan ook verplicht om een valhelm te dragen. Een fiets die in orde is, zorg dat de remmen goed functioneren. Geef tijdig obstakels aan. Geef duidelijk richting aan, doe dit altijd, denk niet hier rijden we altijd, dus ik hoef geen richting aan te geven. Voorlopig hebben wij ook te maken met buitenstaanders welke de routes niet kennen.

Routes

Er zijn diverse routes samengesteld d.m.v. GPS navigatie, beurtelings zal er een route naar eigen keuzen worden gefietst. Diegene met GPS navigatie hebben een gedetailleerde routebeschrijving om zo de route aan te geven welke in de agenda zal worden aangegeven. Bij verkeerd rijden, knijp dan niet in de remmen of sla plotseling af…geef aan dat we verkeerd gereden zijn, zodat we rustig en veilig weer de route kunnen hervatten.

Verkeersregels

  • Voor wielrenners bestaan er geen bijzondere verkeersregels. Het wekt bij andere weggebruikers heel veel irritatie op als er weer zo’n groepje denkt over een privé weg te rijden. Het is heel goed te begrijpen dat sommige medeweggebruikers (automobilisten en recreatiefietsers) een hekel hebben aan ons soort zogenaamde snelle recreanten.

- Rechts heeft voorrang (koprijders let hierop)

- auto’s niet links en rechts passeren. Ook al gaan ze langzaam.

- Niet over stoepen

- Verkeerslichten zijn ook voor ons bedoeld.

- Niet midden op de weg rijden en let op als je inhaalt of het kan.

- Laat dat agressief bellen achterwegen. Ook wij hebben remmen.

- Moeten we op de andere wachten doe dit dan op een veilige en op een plaats waar we het verkeer niet hinderen.

- Bij kruispunten gezamenlijk oversteken (koprijders let hierop)

Fietsmateriaal

Lekrijden doen we allemaal en pech kan iedereen overkomen. We helpen elkaar (Piet). Maar zorg er wel voor dat je de problemen niet over jezelf afroept. Wat niet hoeft,hoeft niet.

- Zorg voor banden in goede staat.

- Heb minimaal 2 reserve binnenbandjes bij je.

- Verzorg je eigen bandafnemers

- Denk aan je fietspomp

- Onderhoud je fietst, smeer op zijn minst de ketting

- Controleer na een natte rit of er geen steentjes in je band zijn gekropen.

 

Afwisseling kopwerk (Kettingformatie)

In het begin niet al te hard te fietsen, start met 2 koprijders, diegene die links fietst gaat rechts fietsen en de rechter laat zich af zakken naar achteren. Zo komt iedereen eens op kop te rijden, maar ook achteraan.

- Max. 10 min links en 10 min rechts.

- Rij een tempo dat iedereen bij kan houden.

- Let op achterblijvers.

- Een van de deelnemers geeft aan als het voor de een of de ander te hard gaat.

- Geef met gebaren tijdig onveilige situaties aan.

 

Wachten op elkaar

Samen uit samen thuis is al heel lang een van onze belangrijkste vuistregels. Dat geldt zowel voor pech, maar zeker ook voor vermoeide collega’s. Het moet leuk blijven. Geen wedstrijd. Berg oprijden, gebeurt zoveel mogelijk in groep, ook hier dient men rekening te houden met de vermoeidheid van je collega’s.

Oriënteer je vooraf op de te rijden route

Het routeboek (PDF) zal er niet voor niets zijn. Niets is erger dan een koprijder die niet weet waar naar toe. Oriëntering op de route draagt ook bij tot veiligheid. Rij niet zomaar dom mee. Als er toch eens verkeerd gereden wordt, sla dan niet plotseling af, maar vervolg je wel en draai dan rustig om, zo voorkom je valpartijen.

Afval

Afval hoort niet langs de kant van de weg. Als je iets in een verpakking meeneemtkun je de verpakking zeker ook mee terugnemen. Laten we een nette club wezen.

Afwezig

Geen punt, maar indien je onverhoopt een aantal weken niet deelneemt, train dan zelf bij, zodat je de groep daarna weer gemakkelijk de groep kunt volgen. Dat is voor iedereen zo fijn